Staking 6 november

  • 29 oktober 2019
Staking 6 nov.

Op woensdag 6 november wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. Zoals u al weet, hebben de gezamenlijke onderwijsbonden, onderwijs- en ouderorganisaties hun leden in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs opgeroepen om op 6 november te gaan staken of opgeroepen om de staking te ondersteunen.Deze stakingsoproep wordt gedaan om het kabinet te overtuigen van meer investeringen in het onderwijs en daarmee de werkdruk te verlagen, het lerarentekort effectief aan te pakken, de salarissen te verbeteren en vooral de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen veilig te stellen.

Uit een peiling die wij onder onze leerkrachten hebben gehouden, blijkt dat de grote meerderheid van ons personeel bij Gearhing het doel van de actie ondersteunt en wil staken, dan wel begrip heeft voor de staking. We willen een signaal afgeven dat de kwaliteit van onderwijs, ook voor uw kind, in de toekomst gegarandeerd dient te worden.
Dit betekent dat de scholen in onderwijsteam 2 (De Meiboom, De Pipegaal, De Populier en De Skulpe) op woensdag 6 november 2019 gesloten zullen zijn. Wij vragen u zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen.

Lees voor meer informatie in de bijlage.

Waarom staken we?
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in onderwijs. Ondertussen lopen de lerarentekorten op, en daarmee ook de werkdruk voor
degenen die op school de gaten moeten opvullen - die op hun vrije dag klassen moeten overnemen of die kinderen uit andere groepen in hun eigen klas moeten opvangen.