Staking 30 en 31 januari gaat door

  • 20 januari 2020
staking

Beste ouders en verzorgers,

Na een uitgebreide stakingsinventarisatie binnen het team is de conclusie dat de school gesloten is op 30 en 31 januari. De keuze om weer te gaan staken was voor ons geen gemakkelijke keuze. We realiseren ons dat een staking overlast oplevert voor de ouders en dat de kinderen deze dagen geen onderwijs krijgen. In de bijlage vinden jullie de informatiebrief over de aangekondigde staking.

Ouders in actie
Het tijdschrift ‘Ouders van Nu’ heeft een petitie online gezet die het kabinet oproept structureel te investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Het tijdschrift wil de petitie op de eerste stakingsdag 30 januari aanbieden aan het kabinet. Het artikel van ‘Ouders van Nu’ vindt u in de bijlage. En via de volgende link vindt u de
ouderpetitie:

https://www.aob.nl/nieuws/ouderpetitie-voor-structurele-investeringen-in-onderwijs

Ook kunt u uw vragen of zorgen mailen naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

In de link vindt u de e-mailadressen van de verschillende fractievoorzitters.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_fractievoorzitters

Laten we dus nogmaals met z’n allen zichtbaar maken dat onderwijs TOP PRIORITEIT is.
Met vriendelijke groet,

Team De Populier

Bijlagen: