Ouders

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

OUDERRAAD
De ouderraad houdt zich bezig met het coördineren en/of organiseren van allerlei activiteiten voor de school. De OR en bestaat uit zes leden, die tijdens de jaarlijkse ouder­avond worden gekozen, en twee leerkrachten. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend en herkies­baar....

Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk2

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen...

Meer over 'Medezeggenschap'

Kindpakket: iets voor jou?

Tekengebied 22x 300x255

Eén op de acht kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via...

Meer over 'Kindpakket: iets voor jou?'

Leerplicht & verlof

web juni

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof.
En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen een week bericht.

 

Meer over 'Leerplicht & verlof'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0515 - 232070. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Kim de Graaf is verbonden aan De Populier als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.
Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'

Anti-pestprotocol

Tegen alle vormen van geweld

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een...

Meer over 'Anti-pestprotocol'

Plusklas Het Leerlab

Leerlab

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat...

Meer over 'Plusklas Het Leerlab'