Websitelinks voor kinderen en ouders

www.

WEBLINKS VOOR KINDEREN

Het Jeugdjournaal

Dierenbibliotheek

Huiswerkweb

De digitale basisschool

Kleurplaten

Wikipedia

De Buitendienst

Het Klokhuis

Kidsweek

Zapp

Koekeloere

Willem Wever

Huisje Boompje Beestje

Leesplein

Kinderen voor Kinderen

RekenWeb

Onlineklas

Onderwijsplaatjes

Bloon

WEBLINKS VOOR OUDERS

  • Een website over pesten:

www.pestweb.nl

  • Wijzer over de basisschool, tips voor betrokken ouders:

www.wijzeroverdebasisschool.nl

  • Kennisdossier: Kinderen Veilig Online. Voor ouders die hun kind willen leren veilig om te gaan met internet:

www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd

  • Leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media

www.hoezomediawijs.nl

  • Belangenorganisatie van het openbaar onderwijs:

www.voo.nl

  • Informatie over medezeggenschap:

www.infowms.nl

  • Stichting van het bevoegd gezag van de openbare basisscholen:

www.gearhing.nl

  • Scholen voor voortgezet onderwijs:

www.csgbogerman.nl
www.marnecollege.nl
www.dunamare.nl Maritieme Academie in Harlingen