Een super openingscadeau!

De haas en de olifant

Deze Haas & Olifant hebben we van het bouwteam gekregen. Een super openingscadeau!

Hoe een Olifant een Haas vangt...
Hylke Zijlstra, Penta Architecten Harlingen:

De Haas
staat symbool voor het proces. 
Dat was haastje-repje. Tevens symboliseert de Haas het springlevende, spring-in-het-veld en huppelende kind.

De Olifant
staat voor een zeer intelligent dier met een dikke huid. 
De aannemer had in dit traject ook een dikke olifantshuid. De opdracht ging gepaard met snelheid, bouw van oud-met-nieuw en vaak veel bouwpartners tegelijk op de bouwplaats. Daarnaast is de Olifant een van de intelligentste dieren, met een enorme opslagcapaciteit in de hersenen. De leerlingen krijgen op school ook een mooie, rijke basis mee voor het leven.

Natuurlijk zijn de beide dieren in de kleur groen, de nieuwe huisstijl van obs De Populier en de kleur die als rode draad door het ontwerpproces liep!

Foto behangwand

Op dinsdag 30 augustus vond de officiële opening van onze verbouwde school plaats door wethouder mevrouw Stella van Gent (o.a. onderwijs) van de gemeente Súdwest-Fryslân.

It Iepen Stee in Makkum heeft een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe slogan… De Populier, waar een kind natuurlijk kan groeien.

Bouwbord

Dinsdag 12 juli vond de (voor)opname plaats voor de oplevering van onze verbouwde school.

Penta 10

It Iepen Stee is grondig verbouwd. Van begin maart 2016 tot de zomervakantie was de school tijdelijk in Wons gehuisvest. Hieronder de mooie tekeningen! (Penta Architecten Harlingen)Aanzicht vanaf de kant van het plein.

Penta 7

Een inkijk van bovenaf.

Penta 8

Een doorkijk op het leerplein.

Penta 9

Aanzicht vanaf de Lieuwkemastraat.