Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

De plannen die we binnen ons onderwijsteam (waar De Populier onderdeel van is) voor dit schooljaar hebben, vindt u terug in onze schoolgids.