Praktische info

Schooltijden

klok2

SCHOOLTIJDEN

Groep 1/2
Maandag, dinsdag en donderdag 8.15-14.15 uur
Woensdagochtend 8.15-12.00 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdag vrij

Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag en donderdag 8.15-14.15 uur
Woensdagochtend 8.15-12.00 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdag 8.15-14.15 uur *

* Groep 3 is op vrijdagmiddag om 12.00...

Meer over 'Schooltijden'

Wie Waar Wanneer

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de schoolassistent op de verschillende scholen. Klik hier voor deze informatie (u wordt doorverwezen naar de website van OBS De...

Meer over 'Wie Waar Wanneer'

Buitenschoolse opvang

kidsfirst

Kids First - We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben!

Kids First COP groep is een laagdrempelige en innoverende kinderopvang, die met betrokken medewerkers en eigentijdse ouders, geheel gericht is op professionele en vertrouwde kinder- en peuteropvang,...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'

Vakanties & vrije dagen

Vakantie 3

Vakantierooster 2022/2023


• Zomervakantie 2022: 18 juli t/m 26 aug. 2022
• Herfstvakantie: 17 okt. t/m 21 okt. 2022
• Kerstvakantie: vrijdag 23 december 2022 vanaf 12.00 uur t/m 6 jan. 2023
• Voorjaarsvakantie: vrijdag 24 febr. 2023 vanaf 12.00 uur t/m 3 maart 2023
• Goede Vrijdag en Pasen:...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0515 - 232070. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

calimero gif

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Wilma Wicherink is te bereiken via:
0515 - 232070
info.populier@kykscholen.nl

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u het:

Meer over 'Nieuwe ouders'

De organisatie van ons onderwijsteam

organisatie 2

De Populier is een onderdeel van een van de zeven onderwijsteam binnen stichting Gearhing. Met De Pipegaal in Workum, De Skulpe in Hindeloopen en De Meiboom in Warns vormen we onderwijsteam 2.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing....

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Onze schoolafspraken

Op onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER HOUDEN WE ONS ALLEMAAL AAN!

Meer over 'Onze schoolafspraken'