Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

De Populier

Onze school is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

In 2016 is onze school (toen It Iepen Stee) grondig verbouwd. We zochten een naam die past bij de missie van de school en bij het nieuwe ontwerp van het gebouw. De nieuwe aanbouw is groen en heeft de vorm van een blad. Een bomennaam zou goed passen. Uit alle bomennamen kwam de Populier meteen als beste naar voren. Het klinkt krachtig, modern en positief. Bovendien past de betekenis van de Populier ook goed bij ons: betrouwbaar, behoefte aan een plezierige omgeving, neemt vriendschap serieus, buigzaam en flexibel.

Een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe slogan.

Onze slogan luidt: ...waar een kind natuurlijk kan groeien.

 

(Foto: Makkum, woensdag 31 augustus 2016, eerste schooldag in onze verbouwde school)

Ons onderwijs

Goed onderwijs en gelukkige kinderen!

Elk kind is talentvol en heeft recht op goed onderwijs. Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige en gelukkige mensen die zich thuis voelen in onze samenleving en een plaats vinden in onze maatschappij.

Het onderwijs onze basisscholen gaat over ‘Wat écht telt’.  We bieden onderwijs volgens de drie O’s (Onderzoeken, Ondernemen en Ontwikkelen), gericht op de ontwikkeling van het hele kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. Zo kunnen kinderen opgroeien en meegroeien in de veranderende maatschappij. Kinderen leren balans in denken, voelen en doen te ontwikkelen. We helpen hen hun eigen talenten en mogelijkheden ontdekken. Hiermee kunnen ze straks goed voor zichzelf zorgen en hebben ze oog voor anderen en de wereld om hen heen.


‘Wat Telt Écht’
De principes van het onderwijsconcept ‘Wat Telt Écht’ zijn:

  • We leren de kinderen de wereld begrijpen door te onderzoeken;
  • We zijn niet gelijk maar zeker gelijkwaardig;
  • We leren kinderen eerst een ander te begrijpen voordat zij zelf worden begrepen;
  • We willen onze leerlingen leren verbinding te zoeken: verbinding in het leren, met andere culturen, in netwerken, maar ook met hun eigen talenten;
  • We leren de kinderen zorg te dragen voor een duurzame overdracht van de aarde aan de volgende generatie.