Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het coördineren en/of organiseren van allerlei activiteiten voor de school. De OR en bestaat uit zes leden, die tijdens de jaarlijkse ouder­avond worden gekozen, en twee leerkrachten. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend en herkies­baar. Ouders kunnen zitting hebben, zolang hun kinderen op school zitten. De OR vergadert om de zes weken, wanneer dit nodig is; niet volgens vast schema.

Alle ouders krijgen jaarlijks de gelegenheid om kenbaar te maken bij welke activiteiten ze graag betrokken wil­len worden.

Leden ouderraad:

  • Anna Ruivenkamp
  • Diane Mirosch-Hoogland
  • Antje de Boer

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere gelegenheden denk aan een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via de (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald.