Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden

Groep 1/2
Maandag, dinsdag en donderdag 8.15-14.15 uur
Woensdagochtend 8.15-12.00 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdag vrij

Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag en donderdag 8.15-14.15 uur
Woensdagochtend 8.15-12.00 uur
Woensdagmiddag vrij
Vrijdag 8.15-14.15 uur *

* Groep 3 is op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. Na de kerstvakantie gaat groep 3 op vrijdagmiddag ook naar school.

Continurooster

Onze school draait met het continurooster. De kinderen gaan tussen de middag niet meer naar huis om te eten. Hierdoor ontstaat meer rust in een schooldag en het onderwijs heeft een groter effect. De kinderen blijven in het schoolritme en kunnen zich daardoor beter concentreren gedurende de dag. Bovendien kan de leerstof beter over de dag worden verdeeld.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0515 - 232070. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Afspraken

Om de schooldag goed te laten verlopen en om te zorgen voor veiligheid en structuur zijn er afspraken gemaakt.

Naar school

De leerlingen komen tussen acht uur en kwart over acht naar het schoolplein. Als ze op het plein zijn, dan blijven ze op het plein. Naar binnen gaan kan voor aanvangstijd alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een mededeling, een traktatie naar binnen brengen of een probleem op het schoolplein. Ouders kunnen alleen naar binnen lopen voor een mededeling of het doorgeven van absentie. Om kwart over acht gaat de bel. Alle kinderen gaan naar binnen, zodat de schooldag van start kan gaan.

Op maandag ochtend mogen de ouders van groep 1-2 hun kind tussen 8:05 en 8:15 binnen brengen. Op woensdagochtend mogen alle ouders hun kind tussen 8:05 en 8:15 binnen brengen.

Pauzes

De kinderen hebben een ochtendpauze van een kwartier. Tussen de middag eten de kinderen in hun eigen klas hun boterham op onder toezicht van de leerkracht. Kinderen nemen hiervoor brood en drinken mee naar school. Snoep is niet toegestaan tijdens de lunch. Na de lunch is er een moment van rust en kunnen de kinderen buiten spelen onder toezicht van een teamlid.

Uit school

Aan het einde van de lesdag proberen we precies op tijd te stoppen, zodat er niet langer dan nodig gewacht moet worden door degene die de kinderen ophaalt. Soms lukt dat niet doordat we nog even iets met een leerling willen bespreken. Na schooltijd is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de BSO.