Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Group 46

Missie en visie

De Populier: Sociaal sterk naar een talentvolle toekomst!

Basisschool De Populier is dé openbare basisschool in Makkum. De Populier is een eigentijdse basisschool. De school wordt bezocht door circa 70 leerlingen.

Op onze school is ieder kind, ongeacht afkomst en levensovertuiging, van harte welkom. Om tot leren te komen is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Op De Populier kan elk kind natuurlijk groeien, elk kind krijgt een onderwijsaanbod afgestemd op zijn/ haar onderwijsbehoeften.

Wij bereiden kinderen goed voor op het vervolgonderwijs en op een snel veranderende wereld. De toekomst waarin onze
kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen.

We besteden veel aandacht aan de kernvakken met de nadruk op taal en rekenen. En om hen goed toe te rusten op de 21e eeuw besteden we daarnaast veel aandacht aan de vaardigheden samenwerken, zelfstandig werken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en digitale geletterdheid; 21st Century Skills. Ouders vervullen een belangrijke rol op onze school.