Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Privacybeleid

Basisschool De Populier vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.


Persoonsgegevens
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK en de aangesloten scholen verwerken persoonsgegevens over u doordat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is voor onze dienstverlening en u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan hiervoor nodig is. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.


Cookies
Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het hangslotje in de adresbalk.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wilt, of als u vragen heeft over dit privacybeleid, neemt u dan gerust contact op met ons.


Website: www.kykscholen.nl
E-mail: info@kykscholen.nl
Telefoon: 0515 - 857 020
Adres: Bredyk 4, 8601 ZD Sneek